Garancia

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról – Garancia

Garancia esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel.

 

Jótállási időtartamok:

 

Telefonkészülékek, okosórák, táblagépek esetében

1 év teljes körű garancia: szoftver + hardver egyaránt.

2 év teljes körű garancia: szoftver + hardver egyaránt.

Az alábbi gyártók készülékén a forgalmazói garancia mellett „gyártói garancia” is van:

Apple, Samsung, Sony, Huawei, LG, HTC, Alcatel, Nokia

 

A 2 év teljes körű gyártói garancia rajtunk (forgalmazó) keresztül érvényesíthető.

 

 

Ha a készüléke a garanciális időszak alatt meghibásodna, mi ingyenesen elhozzuk Öntől, majd lehetőség szerint 10 munkanapon belül megjavítjuk és utánavissza is szállítjuk Önnek.

Önnek csak be kell csomagolni a készüléket, a többiről mi gondoskodunk!

 

Jótállás érvényesítése

A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni.

A vásárló elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Cserét akkor tudunk biztosítani, ha a termék rendelkezésre áll, pótolható.

 

A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatból és kopásából eredő meghibásodásokra, illetve a szakszerűtlen használatból – beleértve többek között a Termék nem szokásos módon történő használatát és a termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását eredő hibákra.

 

A jótállás nem vonatkozik például a következőkre: elhasználódó részekre, például akkumulátorra, felületi sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát.

 

Cégünk nem forgalmaz víz-és ütésálló készülékeket, tehát folyadék által és/vagy külsérelem által sérült készülékekre a jótállást nem tudjuk érvényesíteni.

 

A termék szervizpontra való eljuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia (kivéve: Premium Assistance szolgáltatás esetében).

 

Szervizelés időtartama:


A vonatkozó jogszabály szerint a kijavítást megfelelő határidőn belül kell elvégezni. Azt, hogy mi minősül az adott helyzetben megfelelő határidőnek, számos tényező – így például a termék tulajdonságai, a hiba jellege, a hiba gyors orvosolásához fűződő fogyasztói érdek – befolyásolhatja. A kijavítás lehetséges idejét ugyanis nagyban befolyásolhatják olyan körülmények, amelyekre az eladónak nincs ráhatása. Ezek a körülmények adódhatnak a termék adottságaiból vagy a hiba jellegéből kifolyólag, de előfordulhat az is például, hogy a termék kijavításához olyan alkatrész beszerzésére van szükség, amelyet a gyártó csak késedelemmel tud leszállítani. 
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Az általunk forgalmazott készülékek kivétel nélkül gyártói garanciával rendelkeznek. Cégünk mindenesetben azonnal (24 órán belül)  továbbítja a gyártó felé a szervizelendő készüléket, azonban a szervizelés időtartamát sajnos nem tudjuk befolyásolni. Cégünk nem nyúlhat hozzá a szervizelendő készülékekhez (gyári garancia elvesztésével járna).

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül (törekszünk 15 napon belül elvégezni a javítást), a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza.

A szavatossági és jótállási igények intézésekor Eladó a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályai szerint jár el.

 

 

A garanciális készülékeket (jótállási jeggyel és vagy számlával együtt) szervizelés céljából az alábbi címre várjuk:

4700 Mátészalka Váci Mihály út 2 4/1

Utánvételes csomagokat nem áll módunkban átvenni.

 

A készüléken tárolt adatokért cégünk nem vállalja a felelősséget, adatmentést nem végzünk!

 

A szervizelés munkafolyamata közben nem tudunk érdemben információval szolgálni. A javítandó készülék készre jelentését (gyártó márkaszervize) követően azonnal értesítjük a fogyasztót telefonon keresztül és egyeztetjük a visszaszállítás időpontját.